fbpx

ฤกษ์ออกรถสุดเฮงต้อนรับปีใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันเวลามักผ่านไปเร็วเสมอ ดั่งคำคมที่บอกว่า “เวลาไม่เคยคอยใคร” หลังจากที่เราใช้ชีวิตกันมาอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งปีจนเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2564 กันเเล้ว วันนี้เพชรยนต์จึงนำฤกษ์มงคลสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังจะซื้อรถยนต์สักคันเพื่อใช้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อย ๆ ประจำเดือน ธันวาคม มาฝากกันค่า

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
 • วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันพุธ
 • วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
 • วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
 • วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
 • วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม (ห้ามคนเกิดวันพุธ)

สุดท้ายของแถมค่า สีรถมงคลประจำแต่ละวันเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2564

คนเกิดวันอาทิตย์

สีมงคล ได้แก่

 • สีชมพู : ช่วยเสริมอำนาจ เสริมบารมี
 • สีเขียว และสีเทา : ช่วยด้านความสำเร็จ เรื่องเงินทอง โชคลาภ เสริมเสน่ห์ มีคนรัก คนเมตตา และช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • สีดำ : ช่วยเสริมสิริมงคล ไร้อุปสรรค เสริมความมั่นคง เพิ่มทรัพย์สิน
 • สีแดง และสีบรอนซ์ทอง : ช่วยเสริมสง่าราศี มีผู้อุปถัมภ์ เสริมบริวารที่ดี

สีที่ต้องห้าม ได้แก

 • สีน้ำเงิน และสีฟ้า : จะมีอุปสรรค ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด

คนเกิดวันจันทร์

สีมงคล ได้แก่

 • สีชมพู และสีฟ้า : ช่วยเรื่องเสริมเสน่ห์ มีคนรักใคร่ มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ คอยเมตตา เสริมพลังสุขภาพให้แข็งแรง
 • สีส้ม และสีเหลือง : ช่วยเสริมความมั่นคง เสริมการเงิน และช่วยเสริมเรื่องอำนาจ
 • สีขาว และสีบรอนซ์เงิน : ช่วยเสริมสง่าราศี เสริมให้มีผู้อุปถัมภ์ มีบริวารที่ดี
 • สีดำ และสีม่วง : ช่วยเสริมเรื่องความสำเร็จ การเงิน โชคลาภ มีคนรัก คนเมตตาเพิ่มมากขึ้น และช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • สีเขียว : ช่วยเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานให้ดียิ่งขึ้น มีอำนาจ บารมีเพิ่มมากขึ้น

สีที่ต้องห้าม ได้แก่

 • สีแดง และสีบรอนซ์ทอง : จะมีอุปสรรคในชีวิต ศัตรูเพิ่มขึ้นได้ง่าย

คนเกิดวันอังคาร

สีมงคล ได้แก่

 • สีส้ม : ช่วยเสริมเรื่องเงินทอง โชคลาภ และเรื่องความสำเร็จ
 • สีเทา และน้ำตาล : ช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต เสริมเรื่องเงินทอง โชคลาภ ความน่าเชื่อถือ
 • สีแดง สีบรอนซ์ทอง และสีชมพู : ช่วยเรื่องผู้อุปถัมภ์ คอยช่วยเหลือ เสริมเสน่ห์ให้ผู้คนรักใคร่
 • สีดำ และสีม่วง : ช่วยเสริมเรื่องอำนาจวาสนา ช่วยให้ผู้คนเคารพนับถือ

สีที่ต้องห้าม ได้แก่

 • สีขาว สีบรอนซ์เงิน สีไข่ไก่ และสีเหลืองอ่อน : จะทำให้มีอุปสรรค

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

สีมงคล ได้แก่

 • สีส้ม : ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ เสริมบารมี ช่วยให้คนเคารพนับถือ
 • สีฟ้า และสีน้ำเงิน : ช่วยเสริมสิริมงคล ความมั่นคง ปราศจากอุปสรรค
 • สีขาว และสีเหลืองอ่อน : ช่วยเรื่องให้ผู้คนรักใคร่ มีคนคอยช่วยเหลือ คอยอุปถัมภ์ ช่วยเสริมเสน่ห์
 • สีเขียว : ช่วยเสริมสง่าราศี มีคนคอยช่วยเหลือ คอยอุปถัมภ์ มีบริวารที่ดี
 • สีเทา และสีน้ำตาล : ช่วยเสริมเรื่องเงินทอง เสริมสง่าราศี ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ

สีที่ต้องห้าม ได้แก่

 • สีชมพู และสีบานเย็น : ทำอะไรก็ติดขัด ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

สีมงคล ได้แก่

 • สีแดง : ผู้คนรักใคร่ มีคนคอยช่วยเหลือ คอยอุปถัมภ์ ช่วยเสริมเสน่ห์
 • สีชมพู : เสริมความมั่นคง เงินทองไหลมาเทมา ทำอะไรก็ราบรื่น
 • สีเทา และสีน้ำตาล : ช่วยเสริมเรื่องทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ เพิ่มเสน่ห์ มีคนรัก คนเมตตา เงินทองไฟลมาเทมา โชคลาภเพิ่มพูน และยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย
 • สีขาว : มีคนคอยช่วยเหลือ คอยอุปถัมภ์ ช่วยเสริมเสน่ห์
 • สีดำ : ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ เสริมบารมี หนุนตำแหน่งหน้าที่การงานให้ดีขึ้น

สีที่ต้องห้าม ได้แก่

 • สีส้ม และสีเหลือง : ทำอะไรก็ติดขัด ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค

คนเกิดวันพฤหัสบดี

สีมงคล ได้แก่

 • สีฟ้า และสีน้ำเงิน : ช่วยเสริมเรื่องคนอุปถัมภ์ เพิ่มเสน่ห์
 • สีส้ม สีแสด สีทอง : ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต มีคนรักใคร่เมตตา เพิ่มเสน่ห์ ทรัพย์สินเพิ่มพูน
 • สีเขียว : ช่วยเสริมเรื่องความสำเร็จ มีผู้คนรักใคร่ มีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลื
 • สีแดง : ช่วยเสริมเรื่องความสำเร็จ โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา มีคนเมตตา ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • สีครีม และสีขาว : ช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงาน ตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีขึ้น มีคนเคารพนับถือ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สีที่ต้องห้าม ได้แก่

 • สีดำ และสีม่วง : ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค

คนเกิดวันศุกร์

สีมงคล ได้แก่

 • สีส้ม : ช่วยเสริมสิริมงคล ทำอะไรก็ไร้อุปสรรค ชีวิตมีความมั่นคง เงินทองไหลมาเทมา
 • สีแดง และสีชมพู : ผู้ใช้จะมีเสน่ห์ ผู้คนรักใคร่ มีคนเมตตา ผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ และเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
 • สีฟ้า และสีน้ำเงิน : เสริมอำนาจ เสริมบารมี ช่วยให้ผู้คนเคารพนับถือ
 • สีเขียว : เพิ่มดวงในเรื่องหน้าที่การงาน มีคนเคารพนับถือ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 • สีขาว และสีเหลืองอ่อน : มีผู้คนอุปถัมภ์ ผู้คนรักใคร่ เสริมเสน่ห์
  สีที่ต้องห้าม ได้แก่
 • สีเทา สีน้ำตาล และสีม่วง : ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค

คนเกิดวันเสาร์

สีมงคล ได้แก่

 • สีฟ้า และสีน้ำเงิน : ช่วยเรื่องความสำเร็จ เงินทองไหลมาเทมา มีโชคลาภ มีคนรัก คนเมตตา ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • * สีชมพู : ผู้ใช้จะมีเสน่ห์ ผู้คนรักใคร่ มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • สีเทา : ช่วยเสริมอำนาจ เสริมบารมี มีผู้คนนับถือ
 • สีแดง และสีบรอนซ์ทอง : ช่วยเสริมสิริมงคล เสริมความมั่นคง เงินทองไหลมาเทมา ชีวิตไร้อุปสรรค
 • สีดำ และสีม่วงแก่ : ช่วยเสริมสิริมงคล มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา เพิ่มความน่าเชื่อถือ

สีที่ต้องห้าม ได้แก่

 • สีเขียว และสีแสด : ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค

สุดท้ายนี้ ทางบริษัท เพชรยนต์ จำกัด ก็ขออวยพรให้คุณลูกค้าทุกท่านออกรถกับทางเพชรยนต์ไปแล้วขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง เดินทางโดยสวัสดิภาพ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจาก Covid-19 ธุรกิจหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ๆ สมหวังทุกสิ่งทุกอย่าง และขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะ 🤍

🌻 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ 🌻

Happy New Year 2022