ฤกษ์ออกรถมงคลประจำเดือน ตุลาคม 2565

ฤกษ์ออกรถมงคลประจำเดือน ตุลาคม 2565 :

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม เวลา 09.19 น. ห้ามคนเกิดวันอังคาร
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 09.59 น. ห้ามคนเกิดวันจันทร์
วันพุธที่ 5 ตุลาคม เวลา 16.19 น. ห้ามคนเกิดวันเสาร์
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 08.59 น. ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม เวลา 09.59 น. ห้ามคนเกิดวันจันทร์
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 09.19 น. ห้ามคนเกิดวันอังคาร
วันพุธที่ 12 ตุลาคม เวลา 16.19 น. ห้ามคนเกิดวันเสาร์
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม เวลา 08.59 น. ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.59 น. ห้ามคนเกิดวันจันทร์
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม เวลา 09.19 น. ห้ามคนเกิดวันอังคาร
วันพุธที่ 19 ตุลาคม เวลา 16.19 น. ห้ามคนเกิดวันเสาร์
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม เวลา 08.59 น. ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม เวลา 09.59 น. ห้ามคนเกิดวันจันทร์
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม เวลา 09.59 น. ห้ามคนเกิดวันจันทร์

สีรถมงคล ประจำคนเกิดวันอาทิตย์ :

สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เเก่ สีขาว, สีครีม, สีดำ, สีเขียว เเละสีม่วง
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี วาสนา ได้เเก่ สีขาว, สีครีม, สีดำ, สีชมพู, สีบานเย็น, สีเเดง เเละสีบรอนซ์ทอง
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง เเคล้วคลาด ได้เเก่ สีเขียว, สีบรอนซ์, สีเทา, สีทอง, สีขาว เเละสีครีม
สีกาลกิณี สีต้องห้าม ได้เเก่ สีฟ้า เเละสีน้ำเงิน
ตัวเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ ได้เเก่ 1, 2, 3, 4, 7 เเละ 8
ตัวเลขกาลกิณี ตัวเลขต้องห้าม ได้เเก่ 5 เเละ 6

สีรถมงคล ประจำคนเกิดวันจันทร์ :

สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เเก่ สีส้ม, สีเหลืองเข้ม, สีดำ, สีฟ้า เเละสีม่วง
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี วาสนา ได้เเก่ สีเขียว, สีขาว, สีเหลืองอ่อน เเละสีบรอนซ์เงิน
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง เเคล้วคลาด ได้เเก่ สีดำ
สีกาลกิณี สีต้องห้าม ได้เเก่ สีบรอนซ์ทอง
ตัวเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ ได้เเก่ 2, 3, 4, 5, 6 เเละ 7
ตัวเลขกาลกิณี ตัวเลขต้องห้าม ได้เเก่ 1 เเละ 8

สีรถมงคล ประจำคนเกิดวันอังคาร :

สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เเก่ สีส้ม, สีม่วงเข้ม, สีทอง เเละสีน้ำตาล
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี วาสนา ได้เเก่ สีดำ, สีเเดง, สีม่วง, สีเทา เเละสีบรอนซ์ทอง
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง เเคล้วคลาด ได้เเก่ สีบรอนซ์,สีเทา, สีเเดง, สีชมพู เเละสีเขียว
สีกาลกิณี สีต้องห้าม ได้เเก่ สีขาว, สีบรอนซ์เงิน เเละสีเหลืองนวล (สีไข่ไก่)
ตัวเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันอังคาร ได้เเก่ 1, 3, 4, 5, 7 เเละ 8
ตัวเลขกาลกิณี ตัวเลขต้องห้าม ได้เเก่ 1 เเละ 3

สีรถมงคล ประจำคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) :

สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เเก่ สีเทา, สีน้ำตาล, สีบรอนซ์ เเละสีม่วงเข้ม
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี วาสนา ได้เเก่ สีเขียว, สีส้ม, สีเหลืองเข้ม, สีทอง, สีม่วงเข้ม, สีน้ำตาล, สีน้ำเงิน เเละสีฟ้า
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง เเคล้วคลาด ได้เเก่ สีขาว, สีดำ, สีเขียว เเละสีเหลืองอ่อน
สีกาลกิณี สีต้องห้าม ได้เเก่ สีชมพู เเละสีบานเย็น
ตัวเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ได้เเก่ 2, 4, 5, 6, 7 เเละ 8
ตัวเลขกาลกิณี ตัวเลขต้องห้าม ได้เเก่ 1 เเละ 3

หมายเหตุ :

  • วันพุธ (กลางวัน) คือ คนที่เกิดในช่วงเวลา 24.00 – 18.00 น.

สีรถมงคล ประจำคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) :

สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เเก่ สีเเดง, สีดำ, สีเทา, สีบรอนซ์ เเละสีน้ำตาล
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี วาสนา ได้เเก่ สีเเเดง, สีน้ำตาล, สีชมพู เเละสีขาว
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง เเคล้วคลาด ได้เเก่ สีส้ม เเละสีเหลือง
สีกาลกิณี สีต้องห้าม ได้เเก่ สีบรอนซ์ทอง
ตัวเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ได้เเก่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 เเละ 8
ตัวเลขกาลกิณี ตัวเลขต้องห้าม ได้เเก่ 4 เเละ 5

หมายเหตุ :

  • วันพุธ (กลางคืน) คือ คนที่เกิดในช่วงเวลา 18.01 – 23.59 น.

สีรถมงคล ประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี :

สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เเก่ สีเเดง, สีส้ม, เเละสีทอง
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี วาสนา ได้เเก่ สีฟ้า เเละสีขาว
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง เเคล้วคลาด ได้เเก่ สีเเดง, สีเขียว, สีบรอนซ์ เเละสีเทา
สีกาลกิณี สีต้องห้าม ได้เเก่ สีดำ, สีม่วง เเละสีน้ำเงิน
ตัวเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ได้เเก่ 1, 2, 4, 5, 6 เเละ 8
ตัวเลขกาลกิณี ตัวเลขต้องห้าม ได้เเก่ 3 เเละ 7

สีรถมงคล ประจำคนเกิดวันศุกร์ :

สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เเก่ สีเเดง, สีชมพู, สีทอง, สีฟ้า เเละสีน้ำเงิน
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี วาสนา ได้เเก่ สีขาว, สีเหลืองอ่อน, สีเขียว, สีฟ้า เเละสีน้ำเงิน
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง เเคล้วคลาด ได้เเก่ สีชมพู, สีดำ เเละสีเหลือง
สีกาลกิณี สีต้องห้าม ได้เเก่ สีน้ำตาล, สีเทา เเละสีม่วง
ตัวเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ ได้เเก่ 1, 2,3, 4, 5 เเละ 6
ตัวเลขกาลกิณี ตัวเลขต้องห้าม ได้เเก่ 7 เเละ 8

สีรถมงคล ประจำคนเกิดวันเสาร์ :

สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เเก่ สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีดำ เเละสีม่วง
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี วาสนา ได้เเก่ สีเทา, สีม่วงเข้ม, สีดำ เเละสีน้ำตาล
สีที่ช่วยเสริมเรื่อง เเคล้วคลาด ได้เเก่ สีฟ้า, สีน้ำเงิน, สีเเดง เเละสีทอง
สีกาลกิณี สีต้องห้าม ได้เเก่ สีเขียว
ตัวเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ ได้เเก่ 1, 3, 5, 6, 7 เเละ 8
ตัวเลขกาลกิณี ตัวเลขต้องห้าม ได้เเก่ 2 เเละ 4