ใบขับขี่ตลอดชีพหาย ต้องทำใหม่ หรือได้เเค่ 5 ปี ?

ใบขับขี่ตลอดชีพหาย

มีหลาย ๆ คนที่มีข้อสงสัย กรณีทำ ใบขับขี่ตลอดชีพหาย หรือชำรุด หากต้องการทำใหม่ จะต้องทำอย่างไรดี หากแจ้งขอทำใหม่แล้ว บุคคลนั้นจะยังได้ใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนเดิมหรือไม่ หน้าตาบัตรจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดแทนหรือเปล่า วันนี้ เพชรยนต์จะช่วยแก้ข้อสงสัยให้ค่ะ

ใบขับขี่ตลอดชีพคืออะไร ถ้าทำใบขับขี่ตลอดชีพหายจะต้องทำยังไง ?

ก่อนอื่นต้องย้อนมาดูข้อมูลกันก่อนว่า ใบขับขี่ (Driving License) หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน อนุญาตให้เราสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต ออกโดย กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ออกให้ ในกรณีถ้าไม่มี ใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่รถจะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่งรวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถด้วย

ส่วนใบขับขี่ตลอดชีพ นั้น เป็นใบอนุญาตที่เคยออกให้กับผู้ขับขี่ในช่วงก่อนหน้านี้ โดยผู้ใช้รถสามารถทำใบขับขี่ตลอดชีพได้ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2546 ซึ่งในเวลานั้นใบขับขี่ ยังคงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. ใบขับขี่ชั่วคราว ผู้ใช้รถจะได้เป็นใบแรกเมื่อสอบผ่านเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก
 2. ใบขับขี่ประเภทบุคคล อายุ 1 ปี ได้มาเมื่อนำใบขับขี่ชั่วคราวมาต่ออายุ และเมื่อผ่านไปอีก 1 ปีจะต้องนำมาต่ออายุอีกครั้งหนึ่ง และสามารถเลือกได้ว่าจะต่ออายุแบบ 1 ปีเหมือนเดิมหรือจะขอใบขับขี่แบบตลอดชีพ
 3. ใบขับขี่ตลอดชีพ ได้มาจากการนำใบขับขี่จากข้อ 2 มาต่ออายุโดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากกว่าใบขับขี่ 1 ปีถึง 10 เท่า และใบขับขี่ตลอดชีพนี้จะให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น

สรุปก็คือ นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบก ก็ได้ยกเลิกการออกใบขับขี่ตลอดชีพไปแล้วนั่นเอง

ใบขับขี่ตลอดชีพหาย หรือชำรุด

แล้วถ้าทำใบขับขี่ตลอดชีพหายล่ะ ?

หากผู้ที่เคยครอบครองใบขับขี่ตลอดชีพหายเเล้วติดต่อขอทำใหม่ บุคคลนั้นจะยังได้ใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนเดิม แต่บัตรจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดตามยุคสมัยปัจจุบัน หรือผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพแบบสมาร์ทการ์ดเเล้วเกิดสูญหายหรือชำรุด เมื่อทำบัตรใหม่ก็จะได้ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดชนิดตลอดชีพเหมือนใบเดิม

ใบขับขี่ตลอดชีพ เปลี่ยน/ ไม่เปลี่ยน ตามความสมัครใจ

อย่างไรก็ดี กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่า ไม่มีการยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพหรือตลอดชีวิตรุ่นเก่าที่เป็นกระดาษ โดยประชาชนสามารถเลือกเปลี่ยนให้เป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่ได้ตามความสมัครใจ อีกทั้งใบขับขี่รูปแบบใหม่จะสามารถขับรถในอาเซียน 10 ประเทศได้ทันที โดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากลอีกด้วย
ขั้นตอนขอใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

ขั้นตอนขอทำใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ กรณีการทำใบขับขี่ตลอดชีพหาย

สามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งในเวลาทำการ 08.30 น. – 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8426

 1. ไม่ต้องใช้ใบเเจ้งความหายที่สถานีตำรวจ ใช้แค่บัตรประชาชนจริงของผู้ทำใหม่
 2. ใบขับขี่ที่ขอเปลี่ยนใหม่จะมีอายุการใช้งานเท่าบัตรเดิมที่เหลืออยู่ หากใบขับขี่เดิมเป็นแบบตลอดชีพ ใบขับขี่ใหม่จะยังคงมีสถานะเป็นตลอดชีพเช่นเดิม
 3. หากใบขับขี่เป็นแบบเก่า (มาก) ที่ออกโดยกรมตำรวจหรือสำนักงานขนส่งฯ สมัยที่ยังไม่มีเลขบัตรประชาชน ประมาณเมื่อ 30-40 ปีก่อน ถ้าหายต้องไปทำที่เดิม โดยค้นหาต้นขั้วเอกสารให้เจอจึงจะสามารถทำใหม่ใบได้
 4. กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่
 5. มีการทดสอบสมรรถนะร่างกาย สายตา และการมองเห็น

ค่าธรรมเนียมกรณี ออกใบใหม่แทนใบขับขี่ตลอดชีพหาย

 1. ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท
 3. ค่าธรรมเนียม 205 บาท (กรณีชาวต่างชาติ)

*** ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท หากมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่มอีก 50 บาท
การขอใบแทนใบขับขี่ตลอดชีพ
กรณีทำใบขับขี่ตลอดชีพหาย สามารถไปขอทำใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งความ ทางสำนักงานขนส่งจะออกใบแทนมาให้ก่อน และก็จะได้แบบตลอดชีพมาเหมือนเดิม

เพชรยนต์ ขาย รถยนต์มือสอง ราคาถูก คัดรถสวย คุณภาพเกรด A+ ดูเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

ใบขับขี่ตลอดชีพแบบเก่าต้องเปลี่ยนหรือไม่

ไม่จำเป็น ผู้ใช้รถสามารถใช้ใบขับขี่ตลอดชีพแบบเดิมได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วใบขับขี่ตลอดชีพหาย หรืออาจจะเก่าจนชำรุดฉีกขาด หรือเสียหาย ดังนั้นแนะนำให้ไปขอออกใบขับขี่ตลอดชีพใบใหม่ซึ่งเป็นบัตรแข็งได้ที่กรมขนส่งฯ หรือศูนย์ราชการทั้งศูนย์ใหญ่และหน่วยย่อย โดยนำใบขับขี่ใบเก่าไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการทำใหม่

สำหรับใบขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือใบขับขี่ตลอดชีพ ก็ถือได้ว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่มีประโยชน์ในแง่ของสิทธิเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ใช้รถไม่ควรที่จะละเลยในการทำใบขับขี่ให้ถูกต้อง และควรพกพาใบอนุญาตติดตัวไว้เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ขับรถอยู่เป็นประจำ

เหตุในการออก ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

 1. เมื่อทำใบขับขี่ตลอดชีพหาย หรือชำรุดฉีกขาด และไม่สามารถ ไม่เกิน 20 วัน
  ใช้การได้และคุณกำลังอยู่ระหว่างการยื่นคำขอให้ออกใบขับขี่ใหม่ (สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 20 วัน)
 2. หากสมัครขอทดสอบความถนัดเป็นประจำ ขอต่ออายุใบ ไม่เกิน 20 วัน
  ขับขี่ หรือการทดสอบความถนัดบ่อย (สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 20 วัน)
 3. เมื่อใบขับขี่ตลอดชีพเดิมถูกยกเลิก หรือถูกระงับใช้งาน ไม่เกิน 40 วัน
  และคุณได้ส่งคืนใบขับขี่ให้กรมการขนส่งทางบก (สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 20 วัน)
  หลอกทำใบขับขี่รถยนต์ปลอม นำไปใช้มีความผิดตามกฎหมาย

บทสรุปส่งท้าย กรณีใบขับขี่ตลอดชีพหาย

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้รับทราบเบาะแสว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถจัดหาใบอนุญาตขับรถปลอมให้ประชาชนได้โดยไม่ต้องทดสอบ ในเบื้องต้นได้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งต้องผ่านการอบรมและทดสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถด้วยตนเองทุกขั้นตอน และไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่นใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้นหากมีผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการแทน หรือแอบอ้างว่าสามารถทำใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องติดต่อด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆ ผู้ที่หลงเชื่อเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินเมื่อจ่ายไปแล้วมิจฉาชีพมักเงียบหาย การสูญเสียเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจถูกนำไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย นำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง หรือได้ใบอนุญาตขับรถปลอมไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และหากนำใบอนุญาตขับรถปลอมไปใช้มีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอม ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกปัจจุบันเป็นแบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) ตัวบัตรเคลือบด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม มีแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) ป้องกันการปลอมแปลง และมีเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence

ชมรถมือสองสวยๆ คัดเกรด A++ คลิ๊กที่รูปเลย..

รถกระบะมือสอง สภาพนางฟ้า

รถเก๋งมือสอง คัดเกรด A++

รถ SUV มือสองเกรด A++

รถตู้มือสองคัดสวยเกรดนางฟ้า

ค้นหารถมือสอง คัดสวยๆ เกรด A++

ลองพิมพ์ คำค้นหา เช่น   วีออส | ซีวิค | วีโก้   เป็นต้น 

รถมือสองคัดสวย ๆ เกรดA++