ทำความรู้จักค่าขาดประโยชน์คืออะไร ?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

อุบัติเหตุทางรถยนต์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น เพราะนอกจากจะเสียทั้งเงินซ่อมรถแล้ว ยังเสียทั้งเวลาอีกด้วย และหากรถยนต์ที่คุณใช้อยู่ทุกวันนั้นต้องทำการซ่อมแซม (เนื่องจากอุบัติเหตุแล้วคุณเป็นฝ่ายถูก) คุณจึงจำเป็นต้องใช้บริการรถสาธารณะเพื่อใช้เดินทางในชีวิตประจำวันแทน ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าเสียเวลา ที่ใช้ในการเดินทางโดยรถสาธารณะที่ว่านั้น คุณสามารถเรียกเก็บจากประกันได้เหมือนกัน แต่เป็นประกันของทางคู่กรณี หรือที่เรียกกันว่า ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 

ค่าขาดประโยชน์ จากการใช้รถ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคืออะไร ?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ ค่าชดเชยที่บริษัทประกันจะต้องจ่ายให้กับคุณ ในระหว่างที่รถคุณซ่อมอยู่ แล้วทำให้คุณต้องเสียค่าเดินทางในชีวิตประจำวันซึ่งแบบนี้คุณก็สามารถเบิกค่าขาดประโยชน์ได้แต่เฉพาะในกรณีที่คุณนั้นเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นโดยคุณสามารถเบิกได้กับบริษัทประกันของคู่กรณี อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ก็จะนำรถของตัวเองเข้าซ่อมที่อู่ของทางประกันทันที ซี่งส่วนมากมักจะลืมหรือไม่รู้ว่าคุณนั้นสามารถเบิกเงินในส่วนของค่าขาดประโยชน์จากการไม่มีรถยนต์ใช้ได้ และในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์นั้น คุณจะต้องเป็นคนดำเนินการยื่นเรื่องเอง จะให้ทางประกันของคุณยื่นเรื่องให้ไม่ได้ เพราะทางบริษัทประกันภัยของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเท่านั้น

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เรียกร้องได้อย่างไร ?

น้อยคนนักที่จะรู้ตัวเองว่ามีสิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวกับค่าสินไหมที่(ฝ่ายถูก) ต้องได้จากคู่กรณี (ฝ่ายผิด) ระหว่างที่รถของคุณรอซ่อม ทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตอนที่ไม่มีรถ เงินชดเชยที่บริษัทประกันฝ่ายผิดต้องชดใช้ให้กับคู่กรณีฝ่ายถูกที่เสียประโยชน์จากการใช้รถยนต์ในระหว่างซ่อม ซึ่งคู่กรณีฝ่ายถูกต้องดำเนินการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับบริษัทประกันฝ่ายผิดด้วยตนเอง และฝ่ายผิดต้องมีการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจึงจะเรียกร้องค่าชดเชยส่วนนี้ได้

โดยมีอัตราขั้นต่ำดังนี้
ตามประกาศ คปภ.เริ่ม 1 มกราคม 2562

 1. รถยนต์ที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
 2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
 3. รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

“จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ได้เฉพาะรถยนต์ที่ทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เท่านั้น”

เพชรยนต์ ขาย รถยนต์มือสอง ราคาถูก คัดรถสวย คุณภาพเกรด A+ ดูเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

สิ่งที่ควรทำก่อนการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

 1. หลังจากรถเกิดอุบัติเหตุ ให้คุณโทรศัพท์แจ้งบริษัทประกัน แล้วถ่ายรูปภาพสภาพของตัวรถทั้งของคุณของคู่กรณี รวมไปถึง ใบเคลมประกันของทางคู่กรณี ที่ระบุว่าเป็นของบริษัทไหน รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยค่ะ
 2. นำใบเคลมประกันของคุณ พร้อมกับรถเข้าไปซ่อมที่ศูนย์หรืออู่ในเครือ และควรทำสำเนาเอกสารไว้ด้วย
 3. เมื่อรถซ่อมเสร็จแล้ว ควรมีการขอสำเนาเอกสารรายการซ่อม พร้อมทั้งใบรับ-ส่งรถ ที่มีวันที่ชัดเจนค่ะ

ขั้นตอนในการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันของคู่กรณี เพื่อยื่นเรื่องเรียกค่าสินไหมชดเชย หรือค่าขาดประโยชน์จากการไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อม โดย Fax หรือส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับบริษัทประกันของคู่กรณี เช่น สำเนาใบเคลม สำเนาใบแจ้งซ่อม สำเนาใบรับรถจากทางอู่ รูปรถของเราที่เกิดอุบัติเหตุ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ สำเนาบัตรประชาชน และหนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ โดยต้องไม่ลืมที่จะทำสำเนาเก็บเอาไว้กับคุณด้วย 1 ชุดนะคะ
ซึ่งเมื่อคุณทำการยื่นเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันของคู่กรณีจะติดต่อกลับมา เพื่อต่อรองค่าขาดประโยชน์ และเมื่อทำการตกลงกันได้แล้ว ประมาณ 7 วันก็จะได้รับค่าขาดประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ แต่ถ้าหากบริษัทประกันของคู่กรณีบ่ายเบี่ยง ไม่ยอมที่จะจ่ายค่าขาดประโยชน์ หรือตกลงค่าขาดประโยชน์กับทางบริษัทประกันของคู่กรณีไม่ได้ คุณก็สามารถส่งเรื่องฟ้องต่อไปยัง คปภ. ให้ช่วยดำเนินการให้ได้นั่นเอง

เอกสารประกอบการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

 1. ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม – ใบรับรถยนต์ (ขอจากอู่)
 2. สำเนาการจดทะเบียนรถ
 3. เอกสารประกอบการใช้รถยนต์แต่ละวัน (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จค่าเช่ารถ (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. ใบเคลม
 7. กรมธรรม์ประกันภัย ของเราเอง
 8. รูปถ่ายความเสียหาย
 9. สำเนาใบขับขี่
 10. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 11. หนังสือค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถ

*ข้อ 7-11 เป็นเอกสารเพิ่มเติม * เมื่อเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็นำไปยืนบริษัทประกันฝ่ายคู่กรณี ซึ่งอาจจะมีการต่อรอง ซึ่งก็ดูตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดขั้นต่ำ ที่คปภ. กำหนดไว้ เพียงแค่นี้เราก็ได้ค่าเสียประโยชน์แน่นอน 100%

บทส่งท้าย ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เกิดจากบริษัทประวิงการซ่อมหรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยปกติทั่วไปซ่อม 15-30 วัน แต่บริษัทซ่อมล่าช้าหรือส่งอะไหล่ล่าช้า ทำให้การซ่อมเกินเวลาถึง 45 วัน หากคิดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกจังหวัดนั่นเอง

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถสำคัญไม่ยิ่งหย่อยกว่าค่าเสียหายจากการอุบัติเหตุเลย หากในกรณีที่จะต้องนำรถเข้าซ่อมและจะไม่ได้ใช้รถอีกเป็นระยะเวลานานอย่าลืมที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์เพื่อที่จะทดแทนเวลาที่เสียไปของคุณนั้นเอง

ชมรถมือสองสวยๆ คัดเกรด A++ คลิ๊กที่รูปเลย..

รถกระบะมือสอง สภาพนางฟ้า

รถเก๋งมือสอง คัดเกรด A++

รถ SUV มือสองเกรด A++

รถตู้มือสองคัดสวยเกรดนางฟ้า

ค้นหารถมือสอง คัดสวยๆ เกรด A++

ลองพิมพ์ คำค้นหา เช่น   วีออส | ซีวิค | วีโก้   เป็นต้น 

รถมือสองคัดสวย ๆ เกรดA++

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับ การตั้งค่าคุกกี้ ใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้จะถูกใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางสถิติและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ (เช่น หน้าเว็บที่เข้าชม ลิงก์ที่คลิก ระยะเวลาที่เข้าชมแต่ละหน้า) Phetyont จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และและส่งมอบเนื้อหาที่มีความเหมาะสมแก่ท่าน คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งข้อมูลที่อาจระบุตัวตนได้แก่บุคคลภายนอกเว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Phetyont ให้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลแทน Phetyont ทั้งนี้ ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ของตนเองได้
  Cookies Details

บันทึก