fbpx

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถมือสองเบื้องต้น พร้อมรายละเอียดเอกสารการจัดไฟแนนซ์ที่ต้องใช้

การจัดไฟแนนซ์รถมือสอง เอกสารพื้นฐานในการทำสินเชื่อรถมือสอง ก็คือ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บุ๊คแบงก์ย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน 3 รายการนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องมีทุกเคส รายละเอียดเอกสารอื่นๆที่ต้องมีตามสาขาอาชีพที่ผู้ขอสินเชื่อรถประกอบอาชีพอยู่ในเวลาปัจจุบันที่ยื่นขอสินเชื่อรถมือสอง ก็คือเอกสารที่แสดงที่มาขอรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองรายได้ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย และเอกสารอื่นๆที่สามารถแสดงที่มาของรายได้ เป็นต้น
เอกสารตัวรถยนต์ที่จะนำมาทำสินเชื่อที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเล่มทะเบียนรถยนต์นั่นเอง

 

เพชรยนต์ ขาย รถยนต์มือสอง ราคาถูก คัดรถสวย คุณภาพเกรด A+ คลิก

 

เอกสาร การจัดไฟแนนซ์ รถมือสอง

 

1. พนักงานประจำ

การจัดไฟแนนซ์รถมือสอง
1.1. บัตรประชาชน
1.2. ทะเบียนบ้าน
1.3. บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น6เดือนล่าสุด
1.4. สลิปเงินเดือน4เดือนล่าสุด(ถ้ามี)
1.5. ใบรับรองเงินเดือนออกไม่เกิน30วัน(ถ้ามี)
1.6. บัตรพนักงาน(ถ้ามี)
1.7. บัตรประกันสังคัม(ถ้ามี)
1.8. ใบขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
1.9. รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

จัดไฟแนนซ์รถมือสองที่ไหนดี สอบถามเพิ่มเติมกับทางบริษัทเพชรยนต์ ได้เลยค่ะ

 

2. เจ้าของกิจการ

ขายรถมือสอง คนซื้อ จัดไฟแนนซ์

2.1. บัตรประชาชน
2.2. ทะเบียนบ้าน
2.3. บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 1 ปีล่าสุด
2.4. ใบพาณิชย์ หรือ ใบจดนิติบุคคล
2.5. หนังสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน60วัน
2.6. ใบ ภ.พ.20 (ถ้ามี)
2.7. ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย (ถ้ามี)
2.8. สัญญาว่าจ้าง (ถ้ามี)
2.9. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
2.10. ใบทวิ50 (ถ้ามี)
2.11. รูปถ่ายกิจการ ตัวเลขที่ตั้ง ตัวกิจการ ภายในกิจการ สต๊อกของ+อุปกรณ์+เครื่องมือ
2.12. รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

 

3. อาชีพอิสระ รับเงินสด

การจัดไฟแนนซ์รถมือสอง อาชีพอิสระ

3.1. บัตรประชาชน
3.2. ทะเบียนบ้าน
3.3. บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6 เดือนล่าสุด หรือเท่าที่มี
3.4. ทวิ50 (ถ้ามี)
3.5. สัญญาว่าจ้าง (ถ้ามี)
3.6. เอกสารรับรองรายได้ (ถ้ามี)
3.7. ผลงานที่ทำในอาชีพ (ถ้ามี)
3.8. รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน (ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

 

4. พ่อค้าแม่ค้า แผงลอย หรือขายออนไลน์

การจัดไฟแนนซ์รถมือสอง แม่ค้า

4.1. บัตรประชาชน
4.2. ทะเบียนบ้าน
4.3. บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
4.4. รูปถ่ายร้านค้า รูปถ่ายหน้าร้าน
4.5. ขายออนไลน์ ถ่ายรูปสต๊อกของ(ถ้ามี)
4.6. ใบเสร็จซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ(ถ้ามี)
4.7. รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

 

เอกสารที่ใช้ประกอบเรื่องโอนกรรมสิทธิรถยนต์เข้าไฟแนนซ์

หลังจากจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือสินเชื่อรถแลกเงินรถยังมีขับอนุมัติผ่าน
1. เล่มทะเบียนรถยนต์คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์
2. ใบคำขอโอนรถยนต์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เซ็นต์ชื่อในช่องผู้โอน / สถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์ โดยผู้รับมอบอำนาจหรือผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ในช่องผู้รับโอน 2 ช่อง
3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ.เลข  ทะเบียน
4. หนังสือรับรองชำระการเงิน จากสถาบันการเงินชำระเงินให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์(เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
5. หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินที่ยื่นสินเชื่อรถยนต์ในการประกอบกิจการธุรกิจ ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ  เลขทะเบียน   (เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
6. สำเนาประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจแทน เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ  เลข ทะเบียน  (เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
7. หนังสือมอบอำนาจทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

 

ขั้นตอนยื่นขอสินเชื่อรถมือสองเบื้องต้น

 1. ส่งเอกสารประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้
 2. เจ้าหน้าที่โทรนัด เพื่อเซ็นสัญญาจัดไฟแนนซ์
 3. รอผลการอนุมัติประมาณ 1-3 วัน
 4. นัดรับเล่มทะเบียนรถยนต์
 5. ดำเนินการโอน และรับเงิน

 

เพชรยนต์ ขาย รถยนต์มือสอง ราคาถูก คัดรถสวย คุณภาพเกรด A+ คลิก

 

จัดไฟแนนซ์ รถมือสอง ทำอย่างไรให้ได้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

จัดไฟแนนซ์รถมือสอง ทำอย่างไรให้ได้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ

 • ทำอย่างไรให้ได้วงเงินสูง
 • ทำอย่างไรให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ

 

ทำอย่างไรให้ จัดไฟแนนซ์รถมือสองได้วงเงินสูง

1. เริ่มแรกเลย หากเราต้องการหาซื้อรถมือสอง อันดับแรกที่ต้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อคือ ยี่ห้อรถเพราะถ้าเราเลือกซื้อรถตลาด จะทำให้เราได้วงเงินสินเชื่อ (ยอดจัดไฟแนนซ์) ที่สูง 85 – 100% และราคารถตกน้อย แต่ถ้าเราเลือกยี่ห้อที่ไม่ใช่รถตลาด จะทำให้เราได้วงเงินที่ต่ำลงมา และราคารถจะตกมากกว่ารถตลาด

2. หลังจากที่มองหารถได้แล้ว ลองหาข้อมูล เปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อ แต่ละธนาคาร ลองเช็คอย่างน้อย 3 ธนาคารก็น่าจะพอทราบ วงเงินสินเชื่อรถคันนี้แล้วว่าที่ไหนให้ยอดจัดไฟแนนซ์สูงที่สุด

3. การเตรียมเอกสารสำหรับจัดไฟแนนซ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากการขอสินเชื่อรถมือสอง การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ หรือยอดจัดไฟแนนซ์ ส่วนนึงขึ้นกับเอกสารที่ใช้ขอกู้และเครดิตบูโร เพราะธนาคารอาจพิจารณาลดยอดจัดไฟแนนซ์ของเราได้ หากเอกสารของเราแสดงรายได้ที่ไม่ชัดเจน หรือ มีประวัติการผ่อนที่ล่าช้า

การจัดไฟแนนซ์รถมือสอง

ทำอย่างไรให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ

 1. ลองหาข้อมูล เปรียบเทียบดอกเบี้ย แต่ละธนาคารลองเช็คอย่างน้อย 3 ธนาคารว่าเรทดอกเบี้ยธนาคารอะไรต่ำที่สุด
 2. การจ่ายงวดเเรก  หมายถึงการชำระค่างวด ๆ แรกทันที่ที่ออกรถ โดยทางธนาคารจะหักจากหน้าเช็คของเรา การจ่ายงวดแรก จะทำให้เราได้ส่วนลดดอกเบี้ยประมาณ 0.25 – 0.5 ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของแต่ละธนาคาร
 3. ระยะเวลาผ่อนชำระหากเราเลือกระยะเวลาผ่อนชำระ สั้นลง อัตราดอกเบี้ยการจัดไฟแนนซ์จะลดลง เช่น ผ่อน 48 งวด อัตราดอกเบี้ย 2.79% , ผ่อน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 2.99% , ผ่อน 72 งวด อัตราดอกเบี้ย 3.89%

การจัดไฟแนนซ์รถมือสอง

การจัดไฟแนนซ์รถมือสอง

 

เงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ รถยนต์มือสอง ทำยังไงให้ผ่าน ??

1. ก่อนอื่นเราต้องดูว่า ติดเครดิตอะไรหรือไม่
ถ้าไม่ติดเครดิตอะไร สบายใจได้เลยคิดว่าเราผ่านเเล้ว 50% แต่ถ้าติดเครดิตบูโร
ก็มีบริษัทไฟแนนซ์ที่เราสามารถจัดไฟแนนซ์ผ่านได้ โดยการวางเงินดาวน์เพิ่ม 25% – 30% พร้อมต้องหาบุคคลมาค้ำประกัน  แต่ก็มีหลายบริษัท ที่รับลูกค้าที่มีสถานะการเงินในปัจจุบันที่ดี แต่ติดเครดิตบูโร

2. ทีนี้เราต้องมาดูเรื่องของ ภาระหนี้ที่ปรากฎขึ้นในระบบเครดิตบูโร
หากมีภาระสูงกว่า รายได้ที่เรามี จะทำให้เราได้ยอดจัดที่น้อยลง หรืออาจจะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านได้
ทีนี้เราต้องทำยังไงให้ผ่าน (แต่ก็ยังมีไฟแนนซ์บางแห่งที่ไม่มองเรื่องภาระของลูกค้า แต่ก็อย่ามีภาระกับสถาบันการเงินของตนเอง)

 • ขั้นแรก เราลองดูว่านอกจากรายได้เราแล้วเรามีรายได้ทางอื่นอีกไหม ถ้ามีสามารถเอามารวมได้ เช่น การขายของผ่านธุรกิจออนไลน์ มีรายได้ ที่ลูกค้าโอนเราบัญชี มีเพจ มีออเดอร์การสั่งซื้อ การรายละเอียดการส่งสินค้า มีสต๊อคสินค้าให้ตรวจดูได้ อันนี้ใช้ได้
 • แต่ถ้าไม่มีรายได้ ทางที่ 2 สามารถให้พ่อ แม่ ภรรยา บุตร ที่มีรายได้มากู้ร่วม (ค้ำประกัน) เพื่อรวมรายได้ ๆ

 

วิธีจัดไฟแนนซ์รถยนต์ให้ผ่าน ครั้งเดียวจบ

การจัด ไฟแนนซ์ ให้ผ่านไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหา ไฟแนนซ์ หรือเคยยื่นขอ ไฟแนนซ์ แล้วไม่ผ่านหรือผ่านยาก ไม่รู้จะทำอย่างไร เรามีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนจัดไฟแนนซ์ ยื่นครั้งเดียวให้ผ่านครั้งเดียวจบ ไม่ต้องเสียเวลา ยื่นหา ไฟแนนซ์ มากมาย  มีอะไรบ้างตามอ่านมากันได้เลย

1. ประวัติการขอจัดไฟแนนซ์

สิ่งแรกที่บริษัทไฟแนนซ์มักสอบถาม คือ เรื่องประวัติการกู้ยืม การขอสินเชื่อ ทั้งประวัติการผ่อนชำระ ประวัติการค้างชำระ ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณมีประวัติเป็นอย่างไร เคยติดเครดิตบูโร ติดแบล็คลิสหรือไม่  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อนั้นเอง

แนะนำ

หากคุณเคยมีประวัติเสียหรือที่เราเคยได้ยินคุ้นหูว่า ติดแบล็คลิสเรื่องสินเชื่อ อาจเป็นอุปสรรคก้อนใหญ่ที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการอนุมัติหรือผ่านค่อนข้างยาก หากอยากขอสินเชื่อให้ผ่านไว ได้เงินไว ควร ปราศจากประวัติเสียทั้งสิ้น ทั้งเรื่องการติดค้างชำระ เรื่องติดเครดิตต่าง ๆ หากมีประวัติการชำระดี การอนุมัติก็ถือเป็นเรื่องง่ายแน่นอน แต่ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

 

2. อาชีพ

อาชีพถือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ซึ่งหลัก ๆ มี 3 อาชีพที่ส่วนใหญ่บริษัทไฟแนนซ์ให้ผ่าน ได้แก่  1. พนักงานบริษัท  2. รัฐวิสาหกิจ  3. ข้าราชการ แต่บางบริษัทมักปฏิเสธข้าราชการทหาร ตำรวจ ทนาย แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทนั้น ๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 อาชีพนี้คิดเกณฑ์การอนุมัติได้ง่ายเพราะในแต่ละเดือนจะได้รับเงินเดือนตายตัว มีสลิปเงินเดือนที่ชัดเจนจึงตรวจสอบและอนุมัติผลได้ง่ายนั้นเอง ส่วนอาชีพที่เงินเดือนไม่ตายตัว เช่น พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร รับจ้างทั่วไป  บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะพิจารณาเป็นบางกรณีไป ซึ่งอาจตรวจเช็คจากบัญชีออมเงินหรือความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทนั้น ๆ พิจารณา

แนะนำ

อาชีพทุกอาชีพสามารถขอสินเชื่อได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทจะกำหนดไว้ หากอยากผ่านการอนุมัติง่าย ๆ เร็วทันใจ ต้องมี สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน นั้นหมายความว่า คุณจำเป็นต้องทำงานในสถานที่ทำงานนั้น เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6-12 เดือนเช่นกัน หรือบางบริษัทต้องการมากกว่านั้น หากไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถนำสมุดบัญชีเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการเงิน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6-10 เดือน หรือตรวจสอบทรัพย์สินอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์นั้น ๆ พิจารณา

 

3. ภาระใช้จ่าย

สิ่งสำคัญเมื่อบริษัทไฟแนนซ์ทราบถึงที่มาของรายได้แล้ว จำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดภาระค่าใช้จ่ายที่คุณมีด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่มักสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นภาระในการผ่อนจ่ายสิ่งต่าง ๆ  เพราะสามารถบ่งบอกว่ารายได้ที่คุณมีหากหักลบภาระต่าง ๆแล้ว คุณจะบริหารเงินและยังคงสามารถชำระกับทางบริษัทไฟแนนซ์ได้นั้นเอง

แนะนำ

คุณควรมี ภาระในการใช้จ่ายไม่เกิน 60-70% ของรายได้ หรือหากคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วต้องพอชำระค่างวดต่อเดือนของบริษัทสินเชื่อให้ได้ประมาณ 2 งวด จึงจะมีโอกาสผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

4. รถ

รถและเล่มทะเบียน คือ ทรัพย์สินสำคัญในการจัดไฟแนนซ์ของเรา เพราะบริษัทไฟแนนซ์จะต้องนำรถมาตรวจสอบสภาพ และดูประวัติของรถผ่านเล่มทะเบียนรถ ทั้งเรื่องการจดทะเบียน เจ้าของกรรมสิทธิ์ เลขตัวถัง เลขเครื่อง (ซึ่งต้องตรงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขเครื่อง ต้องมีแจ้งในเล่มทะเบียน) เป็นต้น ทั้งหมดนี้บริษัทไฟแนนซ์ จะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ พร้อมกับประเมินราคา ซึ่งราคานั้นจะได้ต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ขึ้นอยู่กับสภาพรถ เอกสารตามความเป็นจริงของรถคันนั้น ๆ

แนะนำ

ในกรณีจัดไฟแนนซ์รถหรือรถแลกเงิน คุณควรมีความพร้อมในเรื่องการโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อของคุณเอง (ผู้ขอสินเชื่อ) ซึ่งบ่งบอกถึงการ เป็นเจ้าของรถที่ถือกรรมสิทธิ์ตัวรถที่ต้องการกู้ และง่ายต่อการผ่านอนุมัติสินเชื่อ

ในกรณีย้ายไฟแนนซ์ เราจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขของบริษัทที่เราจะย้ายไป ว่าระยะในการผ่อนชำระของเราสามารถทำการย้ายไฟแนนซ์ได้หรือไม่ รวมไปถึงการเตรียมเอกสาร เช่น สำเนาทะเบียนรถ สัญญาการขอสินเชื่อที่เก่า เป็นต้น
ในกรณีรถซื้อขาย จำเป็นต้องมีข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้เรียบร้อยจึงจะสามารถผ่านการอนุมัติได้ง่ายและไวยิ่งขึ้น

 

5. บุคคล

ความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาถือเป็นสิ่งสำคัญ เช่น บริษัทไฟแนนซ์อาจจะติดต่อไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทที่คุณทำงานอยู่ เพื่อยืนยันว่าคุณมีอาชีพมั่นคงจริง รวมถึงการเยี่ยมบ้านคุณ เพื่อยืนยันว่าคุณมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจริง ตัวของผู้ขอสินเชื่อจึงจำเป็นต้องมีเอกสารชัดเจน มีที่อยู่อาศัยชัดเจนเป็นหลักแหล่ง ไม่ย้ายที่อยู่บ่อย ๆ มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องยิ่งเป็นผลดีต่อการอนุมัติหรือบางกรณีจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ซึ่งต้องเป็นบุคคลในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย

แนะนำ

การให้ข้อมูลที่แท้จริง กับบริษัทไฟแนนซ์จะส่งผลให้อนุมัติง่ายขึ้นได้ ทั้งความถูกต้องของตัวเอกสารต่าง ๆ  ข้อมูลสถานที่ทำงาน ข้อมูลที่อยู่อาศัย  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล หากมีข้อมูลชัดเจน การอนุมัติก็ง่ายขึ้นเช่นกัน

 

บทส่งท้าย การจัดไฟแนนซ์รถมือสอง

สำหรับวิธีนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในข้อมูลการจัดไฟแนนซ์ การขออนุมัติต่าง ๆ ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเราหวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการจัดไฟแนนซ์ การขอสินเชื่อรถและหากคุณกำลังมองหาบริษัทไฟแนนซ์ ที่พร้อมเข้าใจคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท เพชรยนต์ จำกัด รับจัด/ย้าย/เช่าซื้อรถมือสอง รถทุกประเภท

 

เพชรยนต์ ขาย รถยนต์มือสอง ราคาถูก คัดรถสวย คุณภาพเกรด A+ คลิก